Dopunsko osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja

Uz Flexi Benefit, Classic, Futura, 3D program i Mikro Standard moguće je zaključiti i dopunsko osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja.

Pod nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć.

 

Godišnja premija za dopunsko osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja ne može biti veća od 25% godišnje premije za osiguranje života i ona nema štedni karakter.

 

ŠTA SE UGOVARA?

Na osnovu ovog dopunskog osiguranja biće nadoknađena šteta koja nastane nastupanjem:

(1) Trajnog invaliditeta osiguranika, koji je nastao usljed nezgode (saobraćajna nezgoda, povredana radu, padovi...)

Konačni procenat trajnog invaliditeta određuje se prema Tabeli za određivanje trajnog gubitka opšte sposobnosti (invaliditeta) kao posljedice nesrećnog slučaja.

Procenat invaliditeta određuje se poslije završenog liječenja u vrijeme kada je kod osiguranika, u odnosu na pretrpljene povrede i nastale posljedice, nastupilo stanje ustaljenosti, tj. kada se prema ljekarskom predviđanju ne može očekivati da će se stanje poboljšati ili pogoršati.

(2) Narušavanjem zdravlja koje zahtijeva bolničko liječenje.

 

ŠTA SE SMATRA NESREĆNIM SLUČAJEM?

Nesrećnim slučajem smatraju se događaji koji nastanu usljed:

- gaženja,

- sudara,

- udara kakvim predmetom ili o kakav predmet,

- udara električne struje ili groma,

- pada, okliznuća ili survavanja,

- ranjavanja oružjem,eksplozivnim sredstvom ili raznim drugim predmetima,

- uboda kakvim predmetom,

- udara ili ujeda životinja i uboda insekta,

- trovanja hranom koje za posljedicu ima smrt osiguranika,

- infekcija povrede prouzrokovane nezgodom,

- trovanja usljed udisaja gasova ili otrovnih para (izuzev profesionalnih oboljenja),

- opekotina izazvanih vatrom, elektricitetom, vrućim predmetima, tečnostima ili parom, bazama, kiselinama i sl.,

- davljenja ili utapanja,

- gušenja ili ugušenja usljed zatrpavanja zemljom, pijeskom i sl.,

- prsnuća mišića, iščašenja zglobnih veza,preloma zdravih kostiju koji nastane usljed tjelesnih

pokreta ili iznenadnih naprezanja, izazvanih nepredviđenim spoljašnjim događajem, a ukoliko je to neposredno nakon povrede utvrđeno u bolnici ili drugoj zdravstvenoj ustanovi,djelovanja svetlosnihn ili sunčevih zraka, temperature ili lošeg vremena kojima je osiguranik bio izložen usljed jednog neposredno prije toga nastalog nesrećnog slučaja ili se našao u takvim nepredviđenim okolnostima koje nije mogao spriječiti ili im je bio izložen usljed spašavanja ljudskog života,djelovanja rendgenskih i radijumskih zraka ako do toga dođe naglo i iznenada (izuzev profesionalnih oboljenja).

 

ŠTA JE NAŠA OBAVEZA?

Kada nastane osigurani slučaj, osiguravač isplaćuje iznose utvrđene u Ugovoru o osiguranju, i to:

a. osiguranu sumu za slučaj invaliditeta ukoliko je usljed nesrećnog slučaja nastupio potpuni invaliditet osiguranika,

b. odgovarajući procenat osigurane sume za slučaj invaliditeta ako je usljed nesrećnog slučaja nastupio djelimičan invaliditet osiguranika,

c. bolničku naknadu za svaki dan proveden u bolnici, ukoliko posljedice nesrećnog slučaja zahtijevaju bolničko liječenje, ali najviše za 200 dana.

 

Tarifa U1 U2 U3 U4 U5 U6
Invaliditet 9.062,50 € 18.125,00 € 27.187,50 € 36.250,00 € 22.000,00 44.000,00 €
Bolnička  naknada 6,00 € 12,00 € 18,00 € 24,00 € 15,00 € 30,00 €
Godišnja premija 25,00 € 50,00 € 75,00 € 100,00 € 61,45 122,90 €

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi

 

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja