Moja Investicija

Želite da sredstva koja ste uštedjeli budu sigurna i da ih uvećate, a ne znate kako? Naše životno osiguranje Moja investicija će Vam omogućiti da kvalitetno zaštitite svoj život i život najmilijih, i da istovremeno uvećate svoja sredstva.

U trenutku kada su kamate na oročena sredstva u bankama sve niže, ulaganje u životno osiguranje postaje i sve konkurentniji vid štednje u odnosu na banke, a svakako je i sigurniji u odnosu na čuvanje novca kod kuće. Samo za one koji žele da uz životno osiguranje sigurno štede, kreirali smo proizvod Moja investicija.

 

Osnovne karakteristike:

Ovim proizvodom mogu se osigurati sva lica od 14. do 75. godine života.

Premija se plaća jednokratno, a minimalan iznos uplate je 1.000 EUR.

Trajanje osiguranja može biti od 1 do 10 godina.

Uz ovo osiguranje ne mogu se ugovoriti dopunska osiguranja.

Oiguranje pokriva sljedeće osigurane slučajeve: doživljenje – isplaćuje se osigurana suma i pripisana dobit; i smrt – isplaćuje se osigurana suma i do tada pripisana dobit.

Starost osiguranika Trajanje osiguranja Jednokratna premija Osigurana suma (muški pol) Osigurana suma (ženski pol)
50 godina 10 godina 20.000,00 € 21.561,21 €  21.597,86 €