Osiguranje života

Znamo da je život nepredvidiv i neprocjenjiv, zato svi želimo da za sebe i svoju porodicu obezbijedimo mirnu i sigurnu budućnost. Najbolji način da to ostvarimo i pokažemo odgovornost prema sebi i porodici je odluka o štednji kroz životno osiguranje.

Životno osiguranje može da pokrije sve rizike:

  • nezgodu
  • teže bolesti
  • hirurške intervencije usled bolesti
  • hirurške intervencije usled nezgode
  • smrt,

ali uglavnom služi za ljepšu stranu života.

Zaključite ugovor koji garantuje:

  • dopunski prihod za dostojanstvenu i mirnu starost
  • pomoć najbližima u trenutku kada rješavaju važna životna pitanja, školovanje, stan
  • ispunjenje želja koje nismo mogli ili nismo stigli sebi da priuštimo, hobi, putovanja.

Osiguranje života je mudra odluka, dobra investicija koja donosi stalnu dobit, a porodici sigurnost i zaštitu. To moramo učiniti na vrijeme, sami za sebe i svoje najbliže. 

U kompaniji Wiener Städtische ćete pronaći stabilnog partnera za cijeli život.