Oslobađanje od plaćanja premije za vrijeme radne nesposobnosti usled posledica nesrećnog slučaja

Sposobnost za osiguranje – zdrava lica od 14 do 65 godina starosti koja spadaju u kategoriju ne rizičnih zanimanja (vojnici, pripadnici specijalnih odsjeka policije, opasna zanimanja)

Osiguranik se smatra radno nesposobnim kada postoji Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad nadležne zdravstvene ustanove u državnoj svojini.

Ovo dopusnko osiguranje moguće je ugovoriti isključivo uz Flexi Benefit i 3D tarifu.

Kada nastane nesrećni slučaj osiguravač će ugovarača osiguranja osloboditi plaćanja premije osiguranja za vrijeme trajanja neprekidne radne nesposobnosti, ali ne duže od datuma koji je u polisi označen kao istek perioda pokrića.

 

 

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi

 

Posebni uslovi za oslobadjanje od premije usled radne nesposobnosti