Senior osiguranje

Svako životno doba nosi svoje brige, pa tako i treće doba. U tom periodu pojačava nam se želja da „izmirimo račune“ i zaštitimo svoju porodicu od finansijskih izdataka koji ostaju za nama, dok smo još u mogućnosti. Ovo je dobra prilika da svojim najmilijima posljednji put poklonite nešto vrijedno što će pamtiti.

Postoje računi koje ne možemo platiti unaprijed, koji ostaju iza nas. Senior osiguranje je namijenjeno svima onima koji brinu kako svojim najmilijima olakšati buduću tešku situaciju i ostaviti im lijepa sjećanja a ne brige.

Senior osiguranje je proizvod životnog osiguranja koji pokriva samo slučaj smrti. Uplata se vrši maksimalno do 85. godine života, a ugovor traje doživotno.

Za ovo osiguranje nije potrebno vršiti ljekarski pregled, pa je pogodno za sve između 40 i 80 godina, bez obzira na zdravstveno stanje.

Osigurana suma se isplaćuje u roku od 48h od momenta prijave osiguranog slučaja.

 

Starost osiguranika Trajanje osiguranja Godišnja premija Odloženost Osigurana suma (muški pol) Osigurana suma (ženski pol)
60 godina doživotno 120,00 € 2 godine 1.829,11 € 2.123,52 €

 

Uz Senior osiguranje možete dodatno ugovoriti:

  •  Dopunsko osiguranje za slučaj smrti od posljedica nesrećnog slučaja (nezgoda)  samo u periodu odloženosti.

Bez obzira na odabrani period odloženosti, ovo dopunsko osiguranje će se automatski isključiti nakon 75.godine osiguranika.

Ovo osiguranje mogu zaključiti samo osobe životne dobi između 40 i 80 godina;

  • Ugovor se zaključuje sa periodom odloženosti;
  • Minimalni period odloženosti osiguranja je dve godine;
  • Minimalna osigurana suma na koju je moguće ugovoriti osiguranje je 1.000 eura, a maksimalna 5.000 eura;

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.me

 

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi za dozivotno osiguranje lica za slucaj smrti - Senior

Dopunski uslovi za dozivotno osiguranje lica za slučaj smrti

Dopunski uslovi za osiguranje lica za slucaj preloma kosti usled nesrecnog slucaja