Uslovi osiguranja

Opšti uslovi za osiguranje života

Opsti uslovi za osiguranje licne rente

Tabela invaliditeta

Dopunski uslovi za osiguranje uz ugovoreni procenat rasta premije -Flexi Benefit

Dopunski uslovi za osiguranje za dozivljenje sa odlozenim osiguranjem za slucaj smrti - D tarifa

Dopunski uslovi za mjesovito osiguranje zivota - C tarifa

Dopunski usl.za mjes.os.ziv.sa utvr.rokom isp.osig.sume - E tarifa

Dopunski  uslovi za osiguranje lica za liječenje u inostranstvu uz osiguranje života – Wiener Doctors

Dopunski uslovi za dozivotno osiguranje lica za slucaj smrti - Senior

Dopunski uslovi za mjesovito osiguranje zivota sa jednokratnom premijom - Moja investicija

Dopunski uslovi za osiguranje zivota samo za slucaj smrti osiguranika - Riziko

Dopunski uslovi za osiguranje zivota za slucaj smrti osiguranika - Riziko fix

Dopunski uslovi za osiguranje dozivotne licne rente sa jednokratnom premijom - Renta

Dopunski uslovi za prilagodjavanje premije - indeksacija

Dopunski uslovi za osiguranje lica za slucaj preloma kosti usled nesrecnog slucaja

Dopunski uslovi za mjesovito osiguranje - Safe life

Posebni uslovi za  osiguranje života sa jednokratnom premijom - S premium

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka maligne bolesti

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastupanja teže bolesti

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slucaj smrti od posljedica nesrecnog slucaja i saobraćajne nezgode

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slucaj smrti od posljedica nesrecnog slucaja uz osiguranje zivota

Posebni uslovi za osiguranje uvecanih rizika B

Posebni uslovi za osiguranje uvećanih rizika

Posebni uslovi za oslobadjanje od premije usled invaliditeta

Posebni uslovi za oslobadjanje od premije usled radne nesposobnosti

Opšti uslovi za osiguranje života vezano za jedinice investicionih fondova-UL