Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija

U skladu sa Vašom potrebom da dodatno zaštitite svoje zdravlje, obogatili smo našu ponudu novim dopunskim osiguranjem. Jedna polisa pokriva troškove za više različitih hirurških intervencija – operacija usled bolesti ili nezgode.

Ključne prednosti

feature_ja

Dopunsko osiguranje

Više je uvijek bolje.

feature_ja

Širok opseg slučajeva

Pokriva veliki broj slučajeva.

feature_ja

Imate našu podršku

Paket nudi značajne benefite.

Uz Flexi Benefit, Classic, Futura,3D program i Mikro Standard moguće je zaključiti i dopunsko osiguranje za slučaj hirurških intervencija.

U skladu sa Vašom potrebom da dodatno zaštitite svoje zdravlje, obogatili smo našu ponudu novim dopunskim osiguranjem. Jedna polisa pokriva troškove za više različitih hirurških intervencija – operacija usled bolesti ili nezgode.

Osiguranim slučajem smatraju se hirurške intervencije obavljene nad osiguranikom kao posledica bolesti ili nezgode, u toku trajanja osiguravajućeg pokrića, a koje nisu bile indikovane prije početka osiguravajućeg pokrića.

Ovo osiguranje obezbeđuje naknadu troškova hirurških intervencija u slučaju nastanka bolesti koja nije bila indikovana pre sklapanja ugovora, ili u slučaju nezgode. Možete ga ugovoriti istovremeno sa ugovorom o osiguranju života i na isti vremenski period. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja dogodi više hirurških intervencija, naknada se isplaćuje za svaku od njih, do visine ugovorene osigurane sume, maksimum do 10.000 EUR. 

Hirurške intervencije koje su pokrivene ovim dopunskim osiguranjem možete pronaći u Klasifikaciji hirurških intervencija, koja je sastavni deo Uslova osiguranja.

Pravila osiguranja

feature_ja

Mogu se osigurati lica starosti od 14 godina do 65 godina, s tim da starost osiguranika u trenutku isteka osiguranja može biti najviše 75 godina

feature_ja

Lica koja nisu potpuno zdrava ili je njihova radna sposobnost umanjena mogu se osigurati prema Posebnim uslovima za osiguranje uvećanih rizika

feature_ja

Lica potpuno lišena poslovne sposobnosti ne mogu se osigurati

Primjer osiguranja

Pol
Muški
Pristupna starost
35 godina
Trajanje osiguranja
20 godina
Godišnja premija
44,10 €
Osigurana suma
10.000,00 €
Pol
Ženski
Pristupna starost
30 godina
Trajanje osiguranja
20 godina
Godišnja premija
41,08 €
Osigurana suma
10.249,34 €