Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Dopunsko osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja

Godišnja premija za dopunsko osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja ne može biti veća od 25% godišnje premije za osiguranje života i ona nema štedni karakter.

Ključne prednosti

feature_ja

Dopunsko osiguranje

Više je uvijek bolje.

feature_ja

Širok opseg slučajeva

Pokriva skoro sve što može da vas zadesi.

feature_ja

Imate našu podršku

Paket nudi značajne benefite.

Uz Flexi Benefit, Classic, Futura, 3D program i Mikro Standard moguće je zaključiti i dopunsko osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja.

Pod nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć.

Godišnja premija za dopunsko osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja ne može biti veća od 25% godišnje premije za osiguranje života i ona nema štedni karakter.

ŠTA SE UGOVARA?

Na osnovu ovog dopunskog osiguranja biće nadoknađena šteta koja nastane nastupanjem:

(1) Trajnog invaliditeta osiguranika, koji je nastao usljed nezgode (saobraćajna nezgoda, povredana radu, padovi…)

Konačni procenat trajnog invaliditeta određuje se prema Tabeli za određivanje trajnog gubitka opšte sposobnosti (invaliditeta) kao posljedice nesrećnog slučaja.

Procenat invaliditeta određuje se poslije završenog liječenja u vrijeme kada je kod osiguranika, u odnosu na pretrpljene povrede i nastale posljedice, nastupilo stanje ustaljenosti, tj. kada se prema ljekarskom predviđanju ne može očekivati da će se stanje poboljšati ili pogoršati.

(2) Narušavanjem zdravlja koje zahtijeva bolničko liječenje.

 

ŠTA SE SMATRA NESREĆNIM SLUČAJEM?

Nesrećnim slučajem smatraju se događaji koji nastanu usljed:

– gaženja,

– sudara,

– udara kakvim predmetom ili o kakav predmet,

– udara električne struje ili groma,

– pada, okliznuća ili survavanja,

– ranjavanja oružjem,eksplozivnim sredstvom ili raznim drugim predmetima,

– uboda kakvim predmetom,

– udara ili ujeda životinja i uboda insekta,

– trovanja hranom koje za posljedicu ima smrt osiguranika,

– infekcija povrede prouzrokovane nezgodom,

– trovanja usljed udisaja gasova ili otrovnih para (izuzev profesionalnih oboljenja),

– opekotina izazvanih vatrom, elektricitetom, vrućim predmetima, tečnostima ili parom, bazama, kiselinama i sl.,

– davljenja ili utapanja,

– gušenja ili ugušenja usljed zatrpavanja zemljom, pijeskom i sl.,

– prsnuća mišića, iščašenja zglobnih veza,preloma zdravih kostiju koji nastane usljed tjelesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja, izazvanih nepredviđenim spoljašnjim događajem, a ukoliko je to neposredno nakon povrede utvrđeno u bolnici ili drugoj zdravstvenoj ustanovi,djelovanja svetlosnih ili sunčevih zraka, temperature ili lošeg vremena kojima je osiguranik bio izložen usljed jednog neposredno prije toga nastalog nesrećnog slučaja ili se našao u takvim nepredviđenim okolnostima koje nije mogao spriječiti ili im je bio izložen usljed spašavanja ljudskog života,djelovanja rendgenskih i radijumskih zraka ako do toga dođe naglo i iznenada (izuzev profesionalnih oboljenja).

 

ŠTA JE NAŠA OBAVEZA?

Kada nastane osigurani slučaj, osiguravač isplaćuje iznose utvrđene u Ugovoru o osiguranju, i to:

a. osiguranu sumu za slučaj invaliditeta ukoliko je usljed nesrećnog slučaja nastupio potpuni invaliditet osiguranika,

b. odgovarajući procenat osigurane sume za slučaj invaliditeta ako je usljed nesrećnog slučaja nastupio djelimičan invaliditet osiguranika,

c. bolničku naknadu za svaki dan proveden u bolnici, ukoliko posljedice nesrećnog slučaja zahtijevaju bolničko liječenje, ali najviše za 200 dana.

Ovaj paket je za Vas ako:

feature_ja

Imate od 14 do 65 godina

feature_ja

Razumijete da su nesrećni slučajevi česti i nepredvidljivi

feature_ja

Želite siguran oslonac za slučaj nezgode

Primjer osiguranja

Tarifa
U1
U2
U3
U4
U5
U6
Invaliditet
9.062,50 €
18.125,00 €
27.187,50 €
36.250,00 €
22.000,00 €
44.000,00 €
Bolnička naknada
6,00 €
12,00 €
18,00 €
24,00 €
15,00 €
30,00 €
Godišnja premija
25,00 €
50,00 €
75,00 €
100,00 €
61,45 €
122,90 €