Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Riziko osiguranje s opadajućim sumama

Ovo je posebna vrsta Riziko osiguranja koja služi isključivo za obezbjeđivanje Vašeg kredita.

Ključne prednosti

feature_ja

Osigurane sume se smanjuju tako da prate preostali dug prema banci, shodno anuitetnom planu.

feature_ja

U slučaju smrti nosioca kredita osiguravač direktno izmiruje sve njegove obaveze po kreditu, u skladu sa anuitetnim planom.

feature_ja

Ovo osiguranje se može ugovoriti najviše na 30 godina, sa gratis premijom u poslednje dvije godine.

Zašto mi je potrebno Riziko osiguranje?

Život je lijep, ali nepredvidljiv i na mnoge okolnosti kojima ste Vi i Vaši najbliži izloženi, ne možete da utičete. Dobro je planirati budućnost, ali ona je u velikoj mjeri neizvjesna i lako može donijeti neželjene situacije. Takvi događaji se ne mogu spriječiti, ali ugovaranjem životnog osiguranja, moguće je finansijski ublažiti njihove posljedice.

Uslovi za Riziko osiguranje

feature_ja

Osiguranik može biti star od 14 do 74 godina 

feature_ja

Osiguranje se može ugovoriti najmanje na 1, a najviše na 30 godina

feature_ja

Za prijem u osiguranje neophodno je dostaviti elektronski zdravstveni karton i odgovoriti na zdravstveni upitnik iz ponude

Primjer osiguranja

Riziko sa opadajućim osiguranim sumama

Starost osiguranika
Trajanje osiguranja
Osigurana suma
Godišnja premija (muški pol)
Godišnja premija (ženski pol)
Kamatna stopa
35 godina
20 godina
40.000,00 €
98,80 €
47,03 €
4.50%

Zašto ne biste usmjerili novac u investiranje?

Ulaganjem novca u investicije ne dobijate životno osiguranje. To znači da, ako bi Vam se nešto desilo, članovi Vaše porodice ne bi dobili finansijsku nadoknadu za gubitak. 

Zašto ne biste stavili novac na štedni račun?

Ukoliko ste životno osigurani, tad ste sigurni da će Vaši najbliži dobiti osiguranu sumu u slučaju da Vam se nešto desi. To nije slučaj sa štednim računom u banci.

Saznajte više

Nažalost, uz ovaj proizvod nije moguće uzeti dopunska osiguranja.

Osiguranik može biti star od 14 do 74 godina 

Osiguranje se može ugovoriti najmanje na 1, a najviše na 30 godina. 

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.me