Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Vienna Insurance Group

Grupacija posluje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CIE) više od 25 godina i jedna je od vodeće rangiranih osiguravajućih grupacija u regionu. VIG je ostvarila više od 9,1 milijarde eura u premijama u 2016. godini, što je ponovo čini vodećom osiguravajućom grupacijom na njenim ključnim tržištima. Sa blizu 25.000 zaposlenih i oko 50 kompanija u 25 zemalja, Grupacija nudi širok portfolio proizvoda i usluga u svim segmentima poslovanja (osiguranje imovine i nezgode, životno i zdravstveno osiguranje) koji su usmjereni prema potrebama klijenata. 

ŠIRENJE POSLOVANJA U CENTRALNOJ I ISTOČNOJ EVROPI

Počeci VIG-a u Austriji sežu unazad do 1824. godine. Od tada, kompanija se razvila od lokalnog osiguravača do vodeće međunarodne osiguravajuće grupacije. Wiener Städtische je krenula u ekspanziju na međunarodnom planu. Godine 1990. postala je jedna od prvih zapadnoevropskih osiguravajućih kompanija koja je prepoznala mogućnosti rasta Centralne i Istočne Evrope i iskoristila priliku da uđe na tržište bivše Čehoslovačke. Narednih 25 godina slijedio je niz proširenja, uključujući Mađarsku (1996), Poljsku (1998), Hrvatsku (1999) i Rumuniju (2001). Nakon ulaska na tržište Moldavije 2014. godine, VIG sada posluje u ukupno 25 zemalja.

BROJ JEDAN NA SVOJIM KLJUČNIM TRŽIŠTIMA

Ključna tržišta VIG-a su: Austrija, Češka, Slovačka, Poljska, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Srbija i Ukrajina. Učešće na tržištu od preko 18% nedvosmisleno čini VIG osiguravajućom kućom broj jedan u ovoj grupi zemalja.

Strateška odluka koja je donijeta 1990. godine da proširi svoje poslovanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi pokazala se kao veoma uspješna. Godine 2016, gotovo polovina VIG-ovih ukupnih premija u vrijednosti od 9,1 milijarde eura ostvarena je na tržištima Centralne i Istočne Evrope. VIG vjeruje da će ekonomski rast regiona, kao i potražnja za osiguranjem, nastaviti da rastu.

Odlukom da sjedište svog društva za reosiguranje VIG Re (osnovano 2008. godine) smjesti u  Češkoj,  grupacija VIG pokazuje koliko je za nju značajan region CIE kao tržište sa visokim potencijalom rasta. 

BLIZINA KLIJENATA JE VIG-OV ADUT NA 25 TRŽIŠTA

Uspjeh VIG-a se prije svega zasniva na lokalnom preduzetništvu i blizini klijenata. Ovo se ogleda u regionalnoj povezanosti VIG-ovih kompanija i širokom spektru distributivnih kanala. Grupacija je svjesno donijela odluku da se osloni na regionalno ustanovljene brendove kompanija objedinjene pod okriljem Vienna Insurance Group. Uspjeh VIG-a kao korporativne grupacije leži kako u snazi svakog od ovih  pojedinačnih brendova, tako  i u domaćem znanju i stručnosti blizu 50 kompanija grupacije.

KLJUČ USPJEHA VIG-A LEŽI U NJEGOVOJ OSNOVNOJ DJELATNOSTI

Aktivnosti VIG-a izrazito su usmjerene na njenu osnovnu djelatnost – poslove osiguranja. Ona posluje kao prosperitetan i savjestan osiguravač veoma svjestan rizika. Pouzdanost, povjerenje i solidarnost su kvaliteti koji doprinose Grupaciji ne samo u njenim odnosima sa klijentima, već i sa poslovnim partnerima, zaposlenima i akcionarima. Vrijednosti kao što su iskrenost, integritet, raznolikost, jednake mogućnosti i usmjerenost prema potrebama klijenata čine osnovu poslovnih odluka u VIG-u.

Efekti ovog fundamentalnog pristupa vide se u njenoj strategiji kontinuiranog održivog rasta, kao i izvanrednoj kreditnoj sposobnosti. Razvoj VIG-a potvrdila je Međunarodna agencija za kreditni rejting Standard & Poor’s, koja je ovu Grupaciju ocijenila ocjenom A+ sa stabilnim izgledima za još dugi niz godina. Kao rezultat toga, VIG ima najbolji rejting od svih kompanija u ATX-u, vodećem indeksu Bečke berze.

VIG I ERSTE GRUPACIJA: JAK TIM

Erste grupacija ima jake veze sa Austrijom i jedna je od vodećih bankarskih grupacija u Centralnoj i Istočnoj Evropi. VIG i Erste grupacija su sklopile strateško partnerstvo 2008. godine, od kojeg obje imaju koristi u regionu: filijale Erste grupacije distribuiraju VIG-ove proizvode osiguranja a, za uzvrat, kompanije grupacije VIG nude bankarske proizvode Erste grupacije.

STABILNA DIVIDENDA JE POLITIKA GRUPACIJE

VIG se na Bečkoj berzi kotira od oktobra 1994. godine i sada je jedno od vodećih društava u  segmentu „Prime Market“ Bečke berze hartija od vrednosti. Kompanija ima atraktivnu politiku dividendi koja akcionarima nudi dividendu od najmanje 30% dobiti Grupacije (po odbijanju poreza i manjinskih udjela). 

Kotiranje VIG-a na Praškoj berzi hartija od vrednosti u februaru 2008. godine takođe pokazuje veliki značaj koji Centralna i Istočna Evropa kao ekonomsko područje imaju za ovu Grupaciju. Kao i na Bečkoj berzi, VIG je na Praškoj berzi takođe jedno od vodećih društava.

Oko 70 % akcija VIG-a je u vlasništvu glavnog akcionara Wiener Städtische Versicherungsverein. Ostale akcije su raspoložive za slobodno trgovanje.

POŽELJAN POSLODAVAC U AUSTRIJI I CENTRALNOJ I ISTOČNOJ EVROPI

Pored toga što je osiguravajuća kuća broj jedan u domenu proizvoda osiguranja, VIG takođe želi da bude poslodavac prvog izbora i da privlači najtalentovanije i najpametnije zaposlene. Prepoznavanje i razvoj individualnih sposobnosti zaposlenih su centralni prioritet u modernom upravljanju ljudskim resursima kompanije. Na različitost se gleda kao na priliku, i to je dio svakodnevnog života u VIG-u. Grupacija takođe pridaje veliki značaj stvaranju  okruženja koje promoviše razvoj svojih zaposlenih. To je zato što je Vienna Insurance Group svjesna da se njen uspjeh  zasniva na posvećenosti njenih blizu 23.000 radnika.

Više informacija o Vienna Insurance Group dostupno je na www.vig.com, ili u Godišnjem izvještaju grupacije VIG.