Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Riziko osiguranje.

Najvažnija stvar u životu jeste biti dobro osiguran. Saznajte više o našim ponudama koje se tiču Vaše sigurne budućnosti.

Pogledajte našu ponudu

Mikro osiguranje
Mikro osiguranje je osiguranje života za slučaj smrti, koje Vam daje mogućnost ugovaranja dopunskih rizika.
Riziko osiguranje s fiksnim osiguranim sumama
Isti iznos osiguranja života tokom cjelokupnog trajanja ugovora bez uvećanja premije.
Riziko osiguranje s opadajućim osiguranim sumama
Ovo je vrsta Riziko osiguranja koja služi isključivo za obezbjeđivanje kredita.

Predlažemo informativni razgovor.

Pozovite nas ili nas posjetite u kancelarijama. Uvijek smo raspoloženi da odgovorimo na sva vaša pitanja i nedoumuce.