Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Moja investicija: osiguranje + ulaganje

Želite da sredstva koja ste uštedjeli budu sigurna i da ih uvećate, a ne znate kako? Naše životno osiguranje Moja investicija će Vam omogućiti da kvalitetno zaštitite svoj život i život najmilijih, i da istovremeno uvećate svoja sredstva.

Ključne prednosti

feature_ja

Puna kontrola

Samostalno birate iznos premije, dinamiku plaćanja, visinu garantovane osigurane sume za slučaj smrti

feature_ja

Ostvarenje profita

Imate mogućnost ostvarenja većeg prihoda nego kod klasičnog životnog osiguranja

feature_ja

Investicija

Dobijate priliku da investirate na međunarodnom finansijskom tržištu, ulažući sredstva u najveće svjetske kompanije

Zašto mi je potrebna Moja investicija?

U trenutku kada su kamate na oročena sredstva u bankama sve niže, ulaganje u životno osiguranje postaje i sve konkurentniji vid štednje u odnosu na banke, a svakako je i sigurniji u odnosu na čuvanje novca kod kuće. Samo za one koji žele da uz životno osiguranje sigurno štede, kreirali smo proizvod Moja investicija.

Zašto ne biste usmjerili novac samo u investiranje?

Proizvod Moja investicija omogućuje Vam da istovremeno profitirate od ulaganja novca i budete životno osigurani. Nijedan drugi proizvod ne pruža istovremeno oba benefita.

Zašto ne biste stavili novac na štedni račun?

Ukoliko ste životno osigurani, tad ste sigurni da će Vaši najbliži dobiti osiguranu sumu u slučaju da Vam se nešto desi. To nije slučaj sa štednim računom u banci.

Ovaj paket je za Vas ako:

feature_ja

Imate od 14 do 75 godina

feature_ja

Razumijete da je investiranje najbolji način da uvećate bogatstvo

feature_ja

Želite da sve vrijeme investiranja budete životno osigurani na željenu sumu

Primjer osiguranja

Moja investicija
Starost
50 godina
Trajanje ugovora
10 godina
Jednokratna premija
20.000€
Osigurana suma (muški pol)
21.561,21€
Osigurana suma (ženski pol)
21.597,86€

Osnovne karakteristike

Moja investicija predstavlja novu vrstu programa životnog osiguranja sa jednokratnim plaćanjem premije, koji klijentu pruža mogućnost većeg prinosa sredstava od onih koje bi ostvario ukoliko bi ista oročio u nekoj od vodećih poslovnih banaka u Crnoj Gori. Produkt je koncipiran tako da garantuje veći prinos i bolju investiciju, a ujedno i obezjeđuje Korisnike za slučaj smrti Osiguranika na nivo dogovorene osigurane sume.
 
Ulaganje se vrši na period od 1 do 10 godina, a na uložena sredstva se primjenjuje tehnička kamatna po konkurentnoj kamatnoj stopi u zavisnosti od trajanja programa i iznosa polise a koja je fiksna za cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Na taj način, investicija je zaštićena od pada kamatne stope u budućnosti.
 
Ovom polisom stičete pravo učešća u dobiti koje ostvari osiguravajuće društvo pažljivim investiranjem novca na tržištu kapitala.
 
Ugovarač je u obavezi da navede korisnika osiguranja kako bi se za slučaj smrti Osiguranika izbjegao ostavinski postupak.
 
Ugovarač ima felksibilan pristup kapitalu sa pravom pozajmice do 90% od otkupne vrijednosti.

Premija se plaća jednokratno, a minimalan iznos uplate je 1.000 EUR.

Trajanje osiguranja može biti od 1 do 10 godina.

Minimalna jednokratna uplata iznosi 2000 eura.

 

Osiguranje pokriva sljedeće osigurane slučajeve: 

1) doživljenje – isplaćuje se osigurana suma i pripisana dobit; i 

2) smrt – isplaćuje se osigurana suma i do tada pripisana dobit.

Saznajte više

Uz ovo osiguranje ne mogu se ugovoriti dopunska osiguranja.